ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ

senior-man-at-the-gym-suffering-from-pain-in-shoul-2022-02-07-21-42-40-utc.jpg
x-ray-image-of-human-shoulder-2022-03-21-12-35-16-utc.jpg

Πληροφορίες

Εναλλακτική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της τενοντίτιδας στον ώμο που εκδηλώνεται όταν υπάρχει φλεγμονή στο στροφικό πέταλο. Είναι συνήθως αποτέλεσμα της υπερβολικής πίεσης που ασκείται στον τένοντα. Αυτό μπορεί να συμβεί από μια απότομη ή ασυνήθιστη κίνηση άρσης κάποιου βάρους, πτώση με τεντωμένο χέρι, δυνατό σπρώξιμο ή τράβηγμα ή από δυνατή ρίψη αντικειμένου.
 

Τις περισσότερες φορές όμως συμβαίνει σταδιακά μέσω κάποιας επαναλαμβανόμενης δραστηριότητας η οποία προκαλεί μικροτραυματισμούς οι οποίοι λειτουργούν αθροιστικά, και δημιουργούν φλεγμονή στην περιοχή.